Informacje dla uczniów i rodziców1.    Podstawowymi źródłami informacji są poczta elektroniczna, wiadomości sms, komunikatory. Nauczyciele w trakcie lekcji są stale dostępni. Można się z nimi komunikować w godzinach od 8:00 - 16:00 w celu uzyskania dodatkowych informacji, objaśnień, wskazówek, związanych z omawianym materiałem.

2.    Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele zobowiązani są do codziennego monitorowania informacji na poczcie klasowej oraz prywatnych skrzynkach mailowych, stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku.

3.    Zakres materiału zadawany będzie według obowiązującego planu lekcji.

4.    W klasach 1-3 nauczyciele będą przekazywali rodzicom zagadnienia i wskazówki do pracy z dziećmi na początku dnia.

5.    Uczniów w klasach 4-8 obowiązuje tygodniowy plan nauczania, wg którego nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i przekazywać informacje związane
z realizacją tematów zajęć.

6.    Nauczyciele, przygotowując materiały edukacyjne, zgodnie z zaleceniami MEN, będą korzystać m. in. z zasobów rekomendowanych przez MEN, CKE, OKE.

7.    W pracy z uczniami uwzględniane będą zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( dotyczy to uczniów posiadających opinie i orzeczenia ).

8.    Uczniowie zobligowani są do odbioru wiadomości przesłanych przez nauczycieli
w dniu, w którym, zgodnie z planem lekcji, odbywają się zajęcia z danego przedmiotu. Jest to niezbędne do odnotowania obecności uczniów na zajęciach w danym dniu.

9.    Informacje zwrotne uczniowie przekazywać będą nauczycielom w formie zdjęć, prac wykonywanych w formie elektronicznej ( Word, PDF ) lub e- mailem, wg planu lekcji lub ustalonego przez nauczyciela terminu.

10.    Praca uczniów będzie oceniana na bieżąco. Ocenianiu podlegać będą efekty prac przesyłanych nauczycielom w formie: sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych, wypracowań, prac praktycznych, projektów, prezentacji, dodatkowych prac, kart pracy.

11.    Uczniowie dostosowują czas i tempo pracy do swoich możliwości z uwzględnieniem przerw na odpoczynek.

12.    Uczniowie mają obowiązek przechowywania wszystkich zadań ( zeszyty, prace praktyczne, zeszyty ćwiczeń, karty pracy itp. )

13.    Zarówno uczniowie jak i rodzice mają możliwość uzyskiwania od nauczycieli wsparcia, informacji w razie pojawienia się problemów (zarówno technicznych, jak i merytorycznych).

14.    Materiały mogą być przesyłane do uczniów z wyprzedzeniem, ale ze wskazaniem terminu do wykonania ( związane jest to z kwestiami technicznymi).

15.    Do dyspozycji rodziców i uczniów pozostają także szkolny pedagog i psycholog .


Niech ten czas będzie czasem wykorzystanym efektywnie. Prosimy uczniów o systematyczną pracę.


 

 

 

Obraz może zawierać: ekran, tekst „ZDALNE NAUCZANIE”

W związku z nadzwyczajną sytuacją, w obliczu której stoi dzisiaj szkolnictwo, staramy się w dalszym ciągu realizować cele i zadania szkoły, choć dzieje się to w zmienionej formie. Zajęcia edukacyjne prowadzone są z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. Ponieważ współpraca naszej szkoły z Państwem, czyli rodzicami naszych uczniów, zawsze układała się dobrze, liczymy na to, że również w tej wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji będziemy mogli liczyć na Państwa zrozumienie i pomoc w zapewnieniu naszym uczniom warunków domowych sprzyjających nauce. Prosimy o zdyscyplinowanie dzieci i młodzieży, wyjaśnienie im, że te dni nie są dodatkowymi dla nich „feriami” , tylko czasem szczególnej pracy, wymagającej od nich samozaparcia, dobrej organizacji i systematyczności. Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje udostępniane na szkolnej stronie, jak również czynić wgląd w poczty klasowe, utworzone specjalnie na potrzebę zdalnego nauczania. Ponieważ uczniowie będą mieli obecnie niemalże stały dostęp do komputerów, zwracajcie Państwo szczególną uwagę na to, z jakich stron korzystają, jakie treści przeglądają.

Jeszcze raz dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy

 

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst „POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA”

Drodzy Państwo !

Piszę do Państwa w związku z zaistniałą sytuacją i myślą o Państwa dzieciach, które przymusowo spędzają większość czasu pozostając w domu.

W wieku szkolnym szczególnie ważne są więzi nie tylko z rodzicami, dziadkami ale również bardzo ważne są te zawiązywane z rówieśnikami.

Bardzo proszę o Państwa wyrozumiałość w stosunku do mogącego pojawić się nieco innego zachowania dzieci, które może przejawiać się w złości, brakiem rozumienia zaistniałej sytuacji, zniecierpliwieniu, lęku, zwiększonej drażliwości czy płaczliwości. Państwa dzieci bardzo potrzebują kontaktu z rówieśnikami, którego siłą sytuacji są teraz pozbawione.

Więcej…

 

INFORMACJA

To nie są ferie! To jest czas kwarantanny, który ma na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Prosimy o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi do niezbędnego minimum, wizyt w centrach handlowych, wyjazdów do innych miejscowości.

Zostańmy w domu!

Tylko tak możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Wykorzystajcie ten czas kwarantanny jak najowocniej, nadrabiając zaległości, powtarzając i utrwalając dotychczas omówione zagadnienia.


W związku z zaleceniami MEN odnośnie pracy zdalnej w naszej szkole zostało to rozwiązane w następujący sposób:

- dla każdej klasy zostały utworzone darmowe konta pocztowe zarejestrowane na Szkołę,

- uczniom klas starszych oraz rodzicom klas młodszych zostanie udostępniony adres  e - mail i hasło (kontakt w wychowawcą ), przez które będą wchodzić i otwierać wysłane przez nauczycieli wiadomości z instrukcjami, poleceniami lub zadaniami do zrobienia,

- konto mailowe klasy służy tylko do odczytania wiadomości od nauczyciela, zadane prace wysyłamy tylko ze swoich prywatnych kont na prywatne konto nauczyciela, podane w wiadomości.

- zadania do wykonania mogą mieć różne formy (np. prace plastyczne, zadania projektowe, testy, linki do stron internetowych z ćwiczeniami utrwalającymi poznane wiadomości itp.),

- o formie i realizacji wykonania piszemy uczniowi w e - mailu (np. odesłane zadania na prywatnego e - maila nauczyciela, praca przygotowana w domu do przyniesienia później do szkoły, ćwiczenia na stronie internetowej itp.).


Konta, które zostały założone dla klas:

klasa

e - mail

1

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

hasło do poczty - kontakt z wychowawcą

Linki i adresy stron internetowych z materiałami, do których warto zajrzeć. Pamiętajmy o rozsądnym wykorzystaniu czasu, który nie jest czasem ferii.

https://lekcjaliteratury.pl/men-wskazuje-jak-uczyc-zdalnie…/

www.gov.pl/zdalnelekcje

epodreczniki.pl

Poprawiony (poniedziałek, 16 marca 2020 15:32)

 
Aktualności dnia

Dzisiaj jest: Poniedziałek
30 Marca 2020
Imieniny obchodzą
Amelia, Aniela, Częstobor, Jan,
Kwiryna, Kwiryn

Do końca roku zostało 277 dni.
Zodiak: Baran
DO SZKOŁY
ZA
-----------------------------
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość