Sietesz, dnia 14 maja 2021r.

Aneks do

 

Procedury bezpieczeństwa mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy.

 

Ustalenia zawarte w aneksie obowiązują od 17 maja 2021 r.


§ 1 Wstęp


1. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy kontynuuje nauczanie stacjonarne dla
uczniów klas I - III .
2. 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII rozpoczynają nauczanie hybrydowe zgodnie
z poniższym harmonogramem:

 

Zajęcia lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Stacjonarnie

 

 

Kl. VIII

Kl. VII

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. VIII

Kl. VII

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. VIII

Kl. VII

 

 

 

 

Zdalnie

 

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. VIII

Kl. VII

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. VIII

Kl. VII

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV1) wszystkie zajęcia zarówno te prowadzone w szkole stacjonarnie jak i zdalnie (w Teams), odbywać się będą zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

2) w pracy zdalnej nadal wykorzystana jest usługa komunikacji wideo firmy Microsoft – TEAMS oraz platforma Office 365.

§ 2 Ogólne zasady organizacji pracy szkoły


1. Szkoła działa z zachowaniem reżimu sanitarnego według tygodniowego planu zajęć.
2. Uczniowie wchodzą do szkoły korzystając z dwóch wejść:

I wejście - od strony boiska :
1) dzieci z klas IV-VIII,

II wejście główne:
1) uczniowie  klas I-III,


3. Ograniczone zostaje do sytuacji wyjątkowych przebywanie w placówce osób z zewnątrz.   
Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg  
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.


5. Uczniowie kl. I – III mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.

6. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest
skorzystać każda osoba wchodząca do budynku szkoły.

7. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe
środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
1) zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
2) zakrycie nosa i ust,
3) obowiązkowa dezynfekcja rąk,
4) ograniczone przemieszczanie się po szkole,
5) ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

8. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 

9. W częściach wspólnych budynku szkolnego (korytarze, klatki schodowe, toalety) uczniowie
i pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos - maseczką. Nie są dopuszczalne chusty, szale, 
przyłbice.

 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja przy wejściu do szkoły, 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

11. Sale, w których odbywają się zajęcia są systematycznie wietrzone, porządkowane
i dezynfekowane.

12. Do pomiaru temperatury w szkole wykorzystywane są termometry bezdotykowe, dostępne
w sekretariacie i gabinecie higienistki szkolnej.

13. Pracownicy obsługi usuwają z sal lekcyjnych przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać
w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź
kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze   
itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

14. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą.

15. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, jak breloczki, maskotki, itp.

16. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą rzeczami osobistymi, napojami, żywnością,
przyborami szkolnymi itp.

17. W sali gimnastycznej podłoga jest myta detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu
zajęć, a używany sprzęt sportowy po każdych zajęciach.

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie  
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

19. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.§ 3 Organizacja i funkcjonowanie klas I – III


1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach i kierują się bezpośrednio do szatni.
Następnie do rozpoczęcia lekcji pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących.

2. Uczniowie dowożeni wchodzą do budynku szkoły w maseczkach i kierują się bezpośrednio do szatni. Następnie do rozpoczęcia lekcji pozostają pod opieką nauczycieli świetlicowych.

3. Rodzice/opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku.
Wejście do szkoły osób niebędących uczniami lub pracownikami szkoły możliwe jest wyłącznie 
za zgodą Dyrektora szkoły i będzie ograniczone do sytuacji wyjątkowych.

4. Rodzice/opiekunowie uczniów klas I - III odbierają dziecko zgodnie z określonym planem lekcji,
oczekując na nie w pobliżu wyjścia, zachowując dystans 1,5 metra.

5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez
uczniów z boiska szkolnego i placu zabaw gdzie nie ma obowiązku noszenia maseczek.

6. Obowiązuje zakaz przebywania na I piętrze dla uczniów uczących się na parterze.


§ 4 Organizacja i funkcjonowanie klas IV - VIII

1. Uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują ręce, zakładają maseczkę i tak poruszają się
w przestrzeni wspólnej np.: korytarze, łazienki, biblioteka, sekretariat.

2. Obowiązuje zakaz przebywania na parterze dla uczniów uczących się na I piętrze.

 

 

 

dyr szkoły Marta Seweryn-Wilk

 

Z dumą informujemy, że wśród laureatów Gminnego Konkursu Słowno- Muzycznego ,,Witaj, Majowa Jutrzenko"  znalazło się wielu reprezentantów naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej…

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI W DNIU 28.04.2021 r.

Kl. I godz. 16:00 – stacjonarnie w Sali nr 7

Kl. II godz. 16:30 – stacjonarnie  w Sali nr 5

Kl. III godz. 17:00 – stacjonarnie w Sali nr 2

Kl. IV godz. 17:30 - online

oraz  dnia 29.04.2021r.

Kl. V godz. 16:30- online

Kl. VI godz. 18:30 - online

Kl. VII godz. 17:00 /17:30 - stacjonarnie/ podział na dwie grupy /Sala gimnastyczna

Kl. VIII godz. 18:00 - online

 

Zarządzenie Nr 9 / 2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie organizacji procesu opiekuńczo - dydaktycznego w klasach I - VIII
od dnia 26 kwietnia 2021r.

w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1.

Od dnia 26 kwietnia 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021r. klasy I-III szkoły podstawowej przechodzą na tryb hybrydowy. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

26.04.2021r. tj. poniedziałek – klasa I

27.04.2021r. tj. wtorek        – klasa II

28.04.2021r. tj. środa         – klasa III

29.04.2021r. tj. czwartek     – klasa I

30.04.2021r. tj. piątek         – klasa II

Uczniowie pozostający w domu mają nadal nauczanie zdalne.

 

§ 2.

Nauczyciele specjaliści,  nauczyciel biblioteki i nauczyciele zajęć świetlicowych pracują stacjonarnie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 roku.

 

Dyrektor Szkoły
mgr Marta Seweryn-Wilk

 
Aktualności dnia

Dzisiaj jest: Środa
28 Lipca 2021
Imieniny obchodzą
Innocenty, Innocenta, Marcela,
Pantaleon, Samson, Świętomir, Wiktor,
Wiktoriusz

Do końca roku zostało 157 dni.
Zodiak: Lew
WAKACJE
ZA
-----------------------------
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości