Wybór patrona szkoły jest sprawą niezmiernie ważną. Wymaga wielu przemyśleń oraz rozważań mających na celu wyłonienie odpowiedniego kandydata. Na patrona naszej szkoły wybraliśmy ŚW. Jadwigę Królową, która jest dla nas przykładem wybitnej osobowości ze względu na wartości, które wyznawała i swoim życiem potwierdzała. Są to: umiłowanie pokoju, wrażliwość na krzywdę, rozumienie ludzkich potrzeb, zasługi dla kraju i języka polskiego. Wartości te, zawsze aktualne, umiejętnie łączyła z głęboką religijnością. Żywy temperament i silny charakter potrafiła wykorzystać w celu doskonalenia własnej osobowości, kształcenia duszy i rozumu, a także w służbie drugiemu człowiekowi.

Ten humanitaryzm średniowiecznej królowej imponuje nam, ludziom XXI wieku, dlatego spośród wielu możliwych kandydatów na patrona szkoły wybraliśmy tą najgodniejszą postać.

Chcąc przybliżyć postać przyszłej patronki nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „ŚLADAMI PATRONÓW SZKÓŁ", w ramach którego zorganizowano szereg konkursów oraz wycieczkę do Krakowa, w czasie której uczniowie mieli okazję zobaczenia miejsc najbardziej związanych z przyszłą patronką. Uczniowie naszej szkoły podczas wspomnianej wycieczki mieli również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Św. Jadwigi Królowej.

Święta Jadwiga Królowa Polski - niestrudzona krzewicielka Chwały Bożej, obrończyni Kościoła, wzór wszelkich cnót; zapisała się w pamięci potomnych przede wszystkim głęboką religijnością i oddaniem sprawom państwa. Przeszła do naszej tradycji historycznej wyposażona w najpiękniejsze rysy umysłu i serca. Była tak sławna i ceniona w świecie katolickim przez wspaniałą swą postawę moralną, że wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości. Pozostała po niej tradycja kobiety, świętobliwej i wybitnej władczyni