WSPIERAJĄCA NAUKĘ

„Chcę i pragnę z całego serca , ażeby Akademia Krakowska na cały świat zasłynęła, ażeby  w  niej kształcili się synowie Polski, Litwy i Rusi, ażeby naród ten jako potężny jest teraz przez obszar bogatych ziem, tak był potężnym przez cnoty wielkie i umysły silne, a to zdobywa się przez głęboką wiedzę i naukę”

 

POCIESZYCIELKA UBOGICH

Często lud Krakowa spotykał królową wśród głodnych, chorych i zapomnianych. Dla każdego miała dobre słowo To z jej polecenia wznoszone były domy opieki społecznej zwane szpitalami. W nich ubodzy znajdowali pożywienie i opiekę w czasie choroby

 

SZERZĄCA WIARĘ

Księstwo litewskie przyjęło chrzest z rąk polskich. Polska zyskała nowego sojusznika. Unia polsko-litewska zapewniła obu krajom ochronę przed zakonem krzyżackim

 

STRAZNIK POKOJU

Gdy w roku 1397 wojna z Krzyżakami była nieunikniona Jadwiga prosiła męża aby jej pozwolił spotkać się z Krzyżakami co do zawarcia pokoju.

 

BUDUJE KOŚCIOŁY

W okresie panowania Jadwigi powstało wiele nowych kościołów, które były nie tylko ośrodkami kultu religijnego, powstawały tam również pierwsze szkoły. Jedna z wersji legend głosi, że Jadwiga poprosiła męża, by postawił na Piaskach kościół Najświętszej Marii Panny. Któregoś dnia Jadwiga odwiedziła Piaski i przyglądała się postępującym pracom. Stawiając stopę na twardym, ciosanym kamieniu, pozostawiła w nim jej odcisk. Kamień wmurowano w kościół, uznając ów ślad za dowód świętości królowej

 

MIŁOSIERNA

Legenda o uczniu cechu kotlarzy, którego królowa Jadwiga okryła swoim płaszczem: Chłopiec wpada do Wisły Jadwiga nachyla się, zdejmuje z ramion swój kontusik nakrywa kotlarczyka chłopiec zaczyna oddychać, głowa podnosi się wyżej i powieki martwe odchylają się z wolna