DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
W SIETESZY W ROKU SZK. 2020/2021

 

1. 02 listopad 2020 poniedziałek – poniedziałek po wszystkich Świetych

2. 25 maj 2021 – wtorek – egzamin

3. 26  maj 2021– środa – egzamin

4. 27 maj  2021 – czwartek  - egzamin

5. 04 czerwiec 2021 – piątek po Bożym Ciele

6. 18 czerwiec  2021 - piątek - konferencja klasyfikacyjna

7. 21 czerwiec   2021 - poniedziałek

8. 22 czerwiec  2021 wtorek

 

Rada Pedagogiczna w dniu 14.09.2020r. pozytywnie zaopiniowała dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2020/2021.

Rada Rodziców w dniu 15.09.2020r. pozytywnie zaopiniowała dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2020/2021.

Samorząd Uczniowski w dniu 15.09.2020r. pozytywnie zaopiniował dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2020/2021.