mgr Marta Seweryn-Wilk –  dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne.

mgr Małgorzata Bartman – Bułaś – wychowanie do życia w rodzinie.

mgr Alina Dudek – technika, przyroda.

mgr Dariusz Dudek – wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka .

mgr  Marzena Drapała – język angielski.

mgr Monika Fudali – Czyż – język angielski.

mgr ks. Grzegorz Garbacz – religia.

mgr ks. Paweł Głazowski – religia.

mgr Dariusz Grefenheim – geografia , historia, wiedza o społeczeństwie.

mgr Magdalena Kościńska – język polski.

mgr Katarzyna Kurpiel – biologia.

mgr Jerzy Majcher - edukacja wczesnoszkolna.

mgr Ewa Nabo – język niemiecki.

mgr Barbara Puszkarewicz - edukacja wczesnoszkolna.

mgr Anna Rosół – matematyka.

mgr Monika Rusinek – chemia.

mgr Wojciech Szatkowski – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa.

mgr Jolanta Telega – język polski, plastyka.

mgr Ewelina Trześniowska – psycholog.

mgr Małgorzata Więcław – fizyka, informatyka.

mgr Dorota Wołoszyn - edukacja wczesnoszkolna.